Om
Kurt Ard
kort og godt...

Født 1925 i København.
Boede i Sverige og USA
og flyttede til Spanien 1972.

Kurt Ard er en autodidakt kunstner,
hvis fortællende og humoristiske
forsidetegninger i en lang årrække
har været vist i USA
Saturday Evening Post (oplag 9 mio)
i Tyskland på Hör Zu (oplag 4 mio)
- foruden i skandinaviske ugeblade som
Familie Journalen, svensk og norsk ALLERS.

Den realistiske stil og let drillende
gengivelse af  hverdagslivet, 
for en generation eller to siden,
er uden sidestykke i Europa.
"Vist nok har jeg drilsk karikeret
både børn, unge og gamle
-men aldrig gjort nar af",
understreger Kurt Ard.

Den folkekære kunstner har også gjort sig gældende som en dygtig sangskriver.
Flere af hans tekster med noder er optrykt i bogen Det danske smil, hvorfra følgende verselinier fra hans hånd skal citeres:

Vi stryger barnets kind
og glatter furet pande
på dem, der bar os frem.
En evig gæld betaler vi
med omsorg for de mange
i Danmarks fælles hjem.

 
Livet er en vittighed - som ingen forstår

 

forfra